Stelpost – Mdf lakken hoogglans

Stelpost

Op onze website leest u wat de betekenis is van een stelpost, wat de risico’s zijn en hoe u er het beste mee . Een stelpost is een boekhoudkundig begrip. Een stelpost wordt opgenomen in een begroting terwijl de werkelijke kosten nog niet exact bepaald kunnen worden .

Een onderdeel van de offerte of begroting bij aanbesteding van een werk. Indien de keuze van de opdrachtgever nog niet exact bekend is, bv. Een ‘stelpost’ is eigenlijk een boekhoudkundig begrip. In een begroting wordt een stelpost opgenomen als de werkelijke kosten van bepaalde .

De kosten bij bouwwerkzaamheden kunnen hoger uitvallen dan begroot door meerwerk of te lage stelposten. Voor tegels is een stelpost opgenomen van euro per vierkante meter. Als wij tegels uitzoeken van euro, moeten we euro extra betalen . In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) komt het begrip stelpost niet voor. In veel bestekken is opgenomen dat, in afwijking van de UAV 201 stelposten bedragen zijn exclusief .