Betonelementer

Et bredt program af betonelementer – forspændte konstruktioner, facader, vægge, dæk, tag, søjler og bjælker i beton. Betonelement er Danmarks førende leverandør af betonelementer, projekteringsydelser og montage af betonelementer. Betonelementerne spænder bredt fra .

Spæncom er leverandør af betonelementer til alle former for byggeri. Vi bygger alt fra etageboliger, kontorer og lagerhaller til parkeringshuse, broer og stadions. Betonelementer til industri, miljø og landbrug.

Byggebjerg Beton er specialister i betonelementer til industri, miljø, genvinding og landbrug. Arkitektur i absolut verdensklasse. Boligbeton leverer blandt andet de hvidpolerede facader, der får bygningen til at ligne et isbjerg. Betonelementer – betonvægge, betondæk, betonsøjler og andre betonvarer – få information om materialer og lovgivning og find danske producenter af . Vi udvikler og fremstiller bærende betonkonstruktioner og betonelementer i slapt armeret beton. Vi optimerer eksisterende forslag eller udfører Deres . Betonelementer kan udformes efter de fleste gode idéer.

Tag os med på et tidligt stadie i processen; en god idé skal ikke forkastes grundet manglende viden om . Når du vælger vores æstetisk forfinede betonelementer, tilfører du din bygning noget ekstra – det, der bliver lagt mærke til.

Med en trappe eller et facadeelement . Indervægge af betonelementer er normalt en del af husets bærende og stabiliserende system af vægge. Derfor må de ikke uden videre fjernes. Betonvægge udføres i størrelser, former, farver og overfladekarakter efter ønsker og specifikationer fra projekterende samarbejdspartnere. I Danmark har vi stor tradition for opførelse af elementbyggerier. Elementbyggeri er både nemt, hurtig og økonomisk at opføre.

DS Elcobygs markedsposition kan tilskrives spidskompetencer, der gør en forskel for alle samarbejdspartnere. Betonelementer i alle former og størrelser. Af højstyrkebeton producerer vi den højeste kvalitet køresilovægge.

Tjæreborg Industri fremstiller betonelementer i hht.